Medlemskap

»
Person-
opplysninger
»
Arbeids-
forhold
»
Utdanning

»
Andre
opplysninger

Velg medlemsskap
Type medlemskap
Ønsker medlemskap i
yrkesorganisasjon
Fra dato

Medlemskap

»
Person-
opplysninger
»
Arbeids-
forhold
»
Utdanning

»
Andre
opplysninger

Person- og adresseinformasjon
Fødselsnummer
(11 siffer)
Fornavn
Etternavn
c/o-adresse
Postadresse
Postnr og poststed
For å registrere utlandsadresse, skriv landkode i postnummerfeltet.

Hjemmetelefon
Mobiltelefon
E-post
Alternativ e-post

Medlemskap

»
Person-
opplysninger
»
Arbeids-
forhold
»
Utdanning

»
Andre
opplysninger

Registrer arbeidsforhold
Finn arbeidssted gjennom "Søk" eller registrér arbeidssted.
Arbeidssted
c/o-adresse
Postadresse
Postnr og poststed
For å registrere utlandsadresse, skriv landkode i postnummerfeltet.

Telefonnummer
Stilling
Stillingsprosent
Årslønn i 100 % stilling
Ansettelsesforhold

Medlemskap

»
Person-
opplysninger
»
Arbeids-
forhold
»
Utdanning

»
Andre
opplysninger

Registrer utdanning (valgfritt)
Type utdanning
Spesifisér
Programområde
Studiested
Fra dato
(dd.mm.åååå)
Til dato
(dd.mm.åååå)


Angi ca dato dersom du ikke vet nøyaktig dato.

Annen informasjon

Medlemskap

»
Person-
opplysninger
»
Arbeids-
forhold
»
Utdanning

»
Andre
opplysninger

Andre opplysninger
Jeg vil gjerne motta fordelaktige medlemstilbud, som for eksempel rabatt på forsikringer i Gjensidige. Jeg samtykker derfor i at nødvendige opplysninger om mitt medlemskap kan formidles til Deltas samarbeidspartnere.

Jeg reserverer meg mot at mine medlemsopplysninger videreformidles til Deltas samarbeidspartnere. Jeg vil dermed ikke motta fordelaktige medlemstilbud direkte fra Deltas samarbeidspartnere.

Ytterligere opplysninger
Vervet av
Medlemsnummer
Navn

Arbeidssted
Søk etter arbeidssted
Finn arbeidssted gjennom "Søk" eller registrér arbeidssted.
Navn
Skip Navigation Links.
Utdanningssted
Søk etter utdanningssted
Navn